uqash24

31 tekstów – auto­rem jest uqash24.

A kiedy następnym ra­zem będziesz mi­jał ja­kieś lus­tro, nie będziesz mu­siał pat­rzeć na od­bi­cie, bo jeśli byłeś ze sobą szcze­ry, będziesz wie­dział, ze zo­baczysz tam siebie. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 24 lutego 2012, 09:48

Wiesz dlacze­go ludzie tęsknią do MIŁOŚCI?
-Bo chcą być dla ko­goś wszys­tkim, wie­dzieć że dru­ga oso­ba jest drugą połówka serca! 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 października 2011, 20:06

‎"tyl­ko pat­rz i spoj­rze­niem wyz­na­waj mi miłość."

już mnie oczy od pat­rze­nia bolą,
Ty te­go nie zauważasz,
już mi łzy płyną,
chus­teczki nie podajesz,
ślepnę,
i da­lej nic,
oślepłem!
KO­NIEC ;) 

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 sierpnia 2011, 21:15

Ale dlacze­go od­szedł? Nikt nie wie­dział, czemu...
...Wo­lał,Raczej um­rzeć stojąc, niż żyć na ko­lanach.... i żeb­rać o miłość.... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 10 czerwca 2011, 16:26

W Twoich dłoniach składam ser­ce swe, zaopiekuj się nim, lub wyrzuć Je. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 8 czerwca 2011, 19:16

-przes­tań już go kochać!
-ale jak, jak po­wie­dzieć ser­cu by przes­tało bić?. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 6 czerwca 2011, 12:01

Jeśli nie dos­ta­jesz smsów, nie znaczy że ich nie piszę. Ja ich po pros­tu nie wysyłam. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 5 czerwca 2011, 10:53

Jes­tem jak "pryszcz" po­jawiam się niechciany! 

myśl
zebrała 10 fiszek • 4 czerwca 2011, 21:43

Dziś sen na­mie­szał mi w głowie! Wciąż śniłem, lecz już nie chcę śnić o Tobie!!! 

myśl
zebrała 7 fiszek • 18 listopada 2010, 11:06

Mów do mnie!

Milczysz!
Nic nie mówisz, słuchasz?
Pat­rzysz szklis­ty­mi ocza­mi na mnie.
Nie patrz!
Mów coś!
Wiem nie możesz, szkoda.
Chciałbym byś coś po­wie­dział, tak bar­dzo bym chciał,
ale ty lu­bisz słuchać,
lu­bisz mo­je słowa,
lu­bisz jak mo­je łzy spływają na two­je policzka,
odłożę cię, byś nie pat­rzył jak płaczę,
al­bo patrz,
patrz!
I ucz się!
Nie, nie! Ty nig­dy się nie nauczysz,
nig­dy nie zrozumiesz!
Prze­cież jes­teś wciąż uśmiechnięty,
jes­teś martwy!
Po pros­tu zwykłą zabawką,
pluszo­wym mi­siem, na które­go mo­je łzy wciąż spływają. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 4 października 2010, 10:50

uqash24

uqash24

Użytkownicy
T U V
Pokaż
Kalendarz
Aktywność